Go to Top

Aanpak

“Optimism is a strategy for making a better future. Because unless you believe that the future can be better, you’re unlikely to step up and take responsibility in making it so.”                                                                                                                         – Noam Chomsky

Denk vanuit de toekomst

We maken deel uit van een geweldig uitdagende tijd. We staan voor grote maatschappelijke transities die om ingrijpende en grootschalige veranderingen in systemen en structuren vragen. Veranderingen die aan maatschappelijke behoeften voldoen en tegelijkertijd recht doen aan de vraagstukken die het veranderende klimaat met zich meebrengt. Toekomstdenken helpt ons om leniger om te gaan met de onzekerheid en complexiteit van vandaag. Door stil te staan bij de betekenis van huidige ontwikkelingen en verschillende toekomsten te verkennen. Geprikkeld door nieuwsgierigheid en verbeelding maken we een sprong naar de toekomst. De mogelijkheden die we dan zien dagen ons uit om er aan te werken. Het stelt bovendien onze toegevoegde waarde op scherp. We stappen weer terug in vandaag en bepalen welke eerste stappen we willen zetten.

Verschillende vormen en opbrengsten

De opbrengsten van opdrachten hebben verschillende vormen: Oostwest ontwerpt vragen, verhalen, scenario’s, visie, strategie, samenwerking en stakeholder engagement. Die laten zich vangen in teksten, visualisaties, filmpjes, workshops, labs inzichten en ervaringen.

Gestructureerd creatief proces

 

In een creatief proces onderzoeken we de uitdagingen, verkennen we mogelijkheden, maken we keuzes en ontwikkelen we oplossingsrichtingen die we vervolgens testen. De aanpak is systematisch in divergerende en convergerende stappen en gestructureerd in de verschillende fases waarin steeds een vraag centraal staat. 

Vragen staan centraal

Wat weten we? Dat is de centrale vraag in de eerste fase van het het ontdekken. Research is een belangrijk onderdeel en loopt in het hele proces door. Naast deskresearch is er veel aandacht voor design research en participatief actieonderzoek. Ook de inbreng van experts en challengers, deep dives, contextmapping kunnen in deze fase worden ingezet. De ontdekkingstocht is holistisch van aard en schept ruimte de uitdaging vanuit verschillende perspectieven te benaderen. De opbrengsten van deze eerste fase structureren en clusteren we in de definitiefase: wat tekent zich af, welke inzichten levert het ons op? Ook voor het prioriteren en maken van keuzes wordt met verschillende tools gewerkt.  Vervolgens formuleren we uitdagingen om de ontwikkelfase in te gaan: hoe kunnen we? Ideeën genereren, oplossingsrichtingen of scenario’s creëren gebeurt in deze fase. Tenslotte toetsen en testen we de prototypes die dat oplevert. We werken op basis van voortschrijdend inzicht en maken complexiteit behapbaar door steeds te kiezen en selecteren  van wat we op dat moment weten en belangrijk vinden. 

Leiderschap en engagement

In dit proces bouwen we aan relaties door met relevante partners, stakeholders, burgers, medewerkers samen te werken. Ook kijken we wat het van leiderschap vraagt: hoe willen we met met elkaar werken, wat vinden we belangrijk en wat is daar voor nodig. Oostwest heeft een uitgebreide toolkit en de ervaring om dit proces goed te faciliteren.