Go to Top

Interview de Volkskrant

20160712 VK armoedeaanpak

Mooi interview over onze innovatieve aanpak armoedebestrijding. Oostwest heeft niet alleen inzicht gegeven in de leefwereld van Amsterdammers in armoede, hun behoeften en hun belemmeringen om de hulp te vragen die zij soms nodig hebben. Ook zijn er oplossingsrichtingen ontwikkeld om leefwereld en systeemwereld beter op elkaar aan te laten sluiten. Met dank aan iedereen die ons deelgenoot heeft gemaakt van zijn leven, de researchers, designers, ambtenaren en professionals die dagelijks werken aan de bestrijding van armoede in Amsterdam.