Go to Top

Aardgasvrij wonen, waarom doe je dat (niet)?, i.s.m. Kennisland

Nederland staat voor de enorme opgave om in de komende jaren over te stappen op energieneutraal en aardgasvrij wonen. Deze energietransitie raakt het leven van alle Nederlanders. Woningen moeten op grote schaal meestal ingrijpend worden aangepast. Welke drempels en drijfveren hebben mensen om aardgasvrij te willen wonen, of daarvan af te zien. En wat komt er bij het aardgasvrij maken van een woning?

Vraag

Onderzoek welke overwegingen een rol spelen bij het al dan niet aardgasvrij maken van woningen, het belang van die overwegingen voor bewoners en hoe de overwegingen zich verhouden tot ‘empowerment’?

Aanpak

Deelnemers aan het onderzoek zijn huurders en huiseigenaren, wonen in de stad en op het platteland. Deskresearch, voorgesprekken, de groepsgesprekken en individuele diepte-interviews leverden rijke informatie op over de context waarin bewoners hun keuzes over aardgasvrij wonen maken. Ook is inzicht verkregen in expliciete en achterliggende overwegingen om al dan niet aardgasvrij te willen wonen. Geld, netwerk, persoonlijke en ideologische redenen, tijd en kennis zijn belangrijke enablers om aardgasvrij te wonen. Minder expliciet zijn een voorbeeld zien of willen zijn, kennis en ervaring delen, goed rentmeesterschap, onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst van aardgas.

Resultaat

De inzichten in de expliciete en achterliggende overwegingen zijn gekoppeld aan de mate van empowerment die mensen in staat stellen zelf aardgasvrij te gaan wonen. De resultaten leverden het Overleg Orgaan voor de Fysieke Leefomgeving input om een zelfscan voor participatie te ontwikkelen. De opzet, methodiek en resultaten van het onderzoek zijn in een publicatie beschreven.

In samenwerking met Kennisland: Dave van Loon, Wieteke Vrouwe en Nora van der Linden. In opdracht van Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.