Go to Top

De Pier van Scheveningen, projectontwikkelaar

De opdrachtgever is gedeeld eigenaar van de Pier van Scheveningen en onderzoekt in samenwerking met de gemeente Den Haag de exploitatiemogelijkheden voor de ontwikkeling van de Next Pier. In het onderzoek zijn verschillende partijen en stakeholders betrokken. Alle inzichten en mogelijkheden die dit heeft opgeleverd leiden tot een centrale vraag: hoe kan de Next Pier een symbool voor de stad en haar bewoners zijn én een inspirerend voorbeeld voor de wereld? Thema’s als (nieuwe) economie en werkgelegenheid, mobiliteit, duurzaamheid, participatie en innovatie zijn hierin belangrijk.

Vraag

Ontwikkel een toekomstperspectief voor de Next Pier als leidend principe voor het bidbook en dat recht doet aan de resultaten en inzichten van ons onderzoek uit de afgelopen periode.

 

Aanpak

In een Applied Futures Lab werken we met betrokken stakeholders aan verschillende toekomstperspectieven voor de Next Pier. De inbreng van het tot dan toe toe ontbrekende technologieperspectief, vergroot het wereldbeeld en creëert de ruimte om verbinding te maken met de opvattingen en denkbeelden die eerder zijn ontwikkeld.

 

 

Resultaat

Uit de ontwikkelde toekomstscenario’s hebben we elementen gedestilleerd en verbonden tot het leidende principe: De Pier. Voorpost voor een nieuwe wereld. Deze visie is verwoord en gevisualiseerd en dient als input voor het bidbook van de opdrachtgever.

In samenwerking met Yvette Pasman (facilitator), Koert van Mensvoort (keynote NextNatureNetwork en challenger), Suzie-Ann Bakker (harvest)