Go to Top

Digitale ongelijkheid in Amsterdam, i.s.m. Athena Institute VU

De samenleving digitaliseert snel en op veel plaatsen, werk, inkomen, onderwijs, gezondheid zijn een paar voorbeelden. Tegelijkertijd is er sprake van een grote digitale ongelijkheid in de stad. Met name onder Amsterdammers die in armoede leven, op hun werk geen gebruik maken van computers en/of laaggeletterd zijn. De armoederegisseur van de gemeente Amsterdam wil de ontwikkelkansen van kinderen die in armoede opgroeien vergroten en heeft gevraagd inzicht te geven in de ervaringen en belemmeringen van deze kinderen en hun ouders met de snel digitaliserende samenleving.

Vraag

Geef inzicht in de belemmeringen van die Amsterdamse minimagezinnen ervaren om volwaardig mee te doen in de digitale samenleving en ontwerp gezamenlijk geschikte oplossingsrichtingen.

Aanpak

In gesprekken en een reeks co-creatiesessies spreekt en betrekt Oostwest deze groep Amsterdammers en geeft zo inzicht in hun digitale leefwereld: bezit en gebruik en vaardigheden van digitale middelen. Daarnaast zijn sessies georganiseerd met digitale experts en trainers die de doelgroep digitaal wegwijs maken. De inzichten die deze sessies opleveren geven een scherp beeld van de zwakke plekken in het systeem van digitale trainingen voor de doelgroep in Amsterdam.

Resultaat

De inzichten en oplossingsrichtingen zijn als aanbevelingen vertaald en opgenomen opgenomen in de digitale agenda voor het College van Amsterdam in de periode 2017-2021. Lees hier verder. Het onderzoek heeft in 2019 ook geleid tot de publicatie¬†“The digital divide from the perspective of mothers with a low socio-economic position” samen met Dr.¬†Christine Dedding, ¬†Nicole Goedhart en Jacqueline Broerse.

Particiatieve verkenning en co-creatie sessies in samenwerking met Dr. Christine Dedding en Nicole Goedhart Msc van het Athena Instituut for Life and Sciences (VU), in opdracht van de gemeente Amsterdam.