Go to Top

De betekenis van Landgoed Twickel, Stichting Twickel

De betekenis van landgoed Twickel

Het bijna 700 jaar oude Twickel is met 4300 hectare het grootste particuliere landgoed van Nederland. Het landgoed ligt in Delden en is van grote historische betekenis in de regio. Twickel is uniek en heeft alles wat bij een landgoed hoort: natuur, cultuurhistorie, het kasteel, een waardevolle collectie en landgoedproducten in een historisch rijke omgeving.

Vraag

Betekenis hebben in de maatschappij is van belang om de historische betekenis voort te zetten én een voorwaarde om een levend landgoed te zijn. Nu en in de toekomst. Hoe houdt het eeuwenoude landgoed Twickel haar maatschappelijke relevantie en binding met het publiek fris en levend. Deze vraag stond centraal in de herpositionering en strategie voor het landgoed.

Oplossing

Onderzoek naar trends, gesprekken over de verwachtingen en percepties van opinieleiders en stakeholders uit de regio en een gedegen in- en externe analyse. De inzichten die hieruit voortkwamen zijn in verschillende interactieve sessies met bestuur en medewerkers verwerkt tot een herpositionering en strategie.

Resultaat

De gemaakte keuzes zijn vertaald in een programma voor de organisatie, communicatie en activiteiten voor het publiek. Het programm is succesvol uitgevoerd.

In samenwerking met bestuur en medewerkers van landgoed Twickel.

Meer informatie? Neem contact op met Rolinka (06 51 28 66 00) of stuur een berichtje naar rolinka@oostwest.eu