Go to Top

Ruimte voor bewonersinitiatief, gemeente Amsterdam

Bewoners of sociaal ondernemers nemen het heft steeds vaker in eigen handen. Amsterdam wil een stad zijn waar bewoners de ruimte hebben om maatschappelijke initiatieven te ondernemen. Dit betekent dat ambtenaren een manier moeten vinden om ruimte te geven aan initiatiefnemers.

Vraag

Breng in kaart wat er nodig is om maatschappelijke initiatieven te faciliteren en welke veranderingen dat vraagt van het handelen van ambtenaren. Naast het delen van kennis en ervaring moet dit project er aan bijdragen dat ambtenaren zich bewust worden van een nieuwe werkwijze.

Oplossing

De gesprekken met initiatiefnemers leverden inzichten op in de verschillende typen initiatiefnemers. Aan deze typen is met persona een gezicht gegeven en met het maken van scenario’s een nieuw handelingsperspectief voor ambtenaren ontwikkeld.

Resultaat

Een nieuw handelingsperspectief geeft ambtenaren handvatten om met initiatiefnemers en de eigen organisatie in gesprek te gaan en oplossingen te vinden voor de dilemma’s die zowel initiatiefnemers als ambtenaren ondervinden.

In opdracht van gemeente Amsterdam. In samenwerking met het stadsdeel Zuidoost en 12 maatschappelijk initiatiefnemers.

Meer informatie over dit project? Neem contact op met Rolinka (06 51 28 66 00) of stuur een berichtje naar rolinka@oostwest.eu